Møder og konferancer

Borgermøde på Christianshavn.:

Møde i Rødovre

Forurening fra brændefyring – hvordan løser vi problemet ?

Møde i Hvalsø

Helbredsomkostninger af luftforurening fra brænderøg og dens geografi.