PDF- Fil på Dansk

NB! Den fuldautomatiske prototypen er klar efter termisktest.

PDF - Fil on Engelsk

NB! The fully automated prototype is ready after termisktest.